GRÜNDERE: Joachim Stray (f.v.) i De go sammen med daglig leder Declan McCourt og Kristofer Kirkevold.

JAKTEN PÅ DET NESTE

Hva kan skje når du gir ni små gründerselskaper en million kroner hver, kontorplass og tre måneder med intensiv hjelp?

TEKST GEIR ARNE AMLIEN FOTO ARASH NEJAD

OBOS SATSER PÅ TEKNOLOGIGRÜNDERE og har gått inn som partner i Startuplab – som hvert år dytter fram rundt 50 oppstartbedrifter.
OBOS har satt av inntil 100 millioner kroner de neste årene til investeringer i startups og andre typer innovative virksomheter.

SAMFUNNSANSVAR.

– Skal den nye økonomien og gründerne slippe til, må vi som veletablerte bedrifter være villige til å ta risiko. Det er en viktig del av vårt samfunnsansvar, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.
Nå har OBOS sammen med ABB og Telenor engasjert seg i et hurtigprogram hvor ni oppstartbedrifter skal bli hjulpet fram på tre måneder. Det var over hundre søkere til programmet.
Og det er nettopp dette som er konseptet til Startuplab: å invitere gründerne inn for en begrenset periode. I lokalene i Forskningsparken i Oslo får de et gründermiljø og hjelp til å videreutvikle ideer og å komme i kontakt med mulige investorer og kunder. Oppstartbedrifter som kommer gjennom nåløyet får også økonomisk støtte.
– Innovasjon er et viktig satsingsområde for OBOS. Vi er med for å få inspirasjon og gode ideer. Hos Startuplab kan vi fange opp nye trender og ny teknologi. Vår største motivasjon er å kunne være første kunde når det måtte dukke opp noe nytt.

Kanskje noen her finner den nye oljen, da vil vi være i posisjon til å være første kunde, sier prosjektleder Simon Vennerød-Diesen i OBOS.
Etter tre måneder med intensiv jobbing i den såkalte akseleratoren, skal de utvalgte selskapene presentere løsningene de har jobbet med for mulige investorer og kunder.\

SMARTE HJEM

Joachim Stray er primus motor i Defigo, et av selskapene som er plukket ut. De lager smarthus-systemer for borettslag og sameier. Kort fortalt: Lys, dører, garasje, heis, porttelefon – og en app. Alt koblet sammen i et system. Du låser opp dørene med jobbkortet ditt – eller bankkortet. Samtidig får heisen beskjed om å komme dit du er. Og når det ringer på døren ser du hvem som står utenfor gjennom et virtuelt kikkehull – uansett hvor du er. Styret i borettslaget eller sameiet administrerer systemet fra en webside.

Selskapet har allerede fått produktet ut på markedet. Nå skal systemet utvikles videre.
– En av tingene vi jobber med nå er brannvern. Vi ser på løsninger hvor brannalarmen blir koblet opp til systemet. Går alarmen blir det automatisk sendt ut en fellesmelding, samtidig blir alle dører i bygget åpnet. Dette er løsninger som i dag finnes i mange næringsbygg, men ikke i boligblokker.